Texter

Behöver du innehåll till din tidning, hemsida eller marknadsföringskampanj?

Behöver du hjälp med att skriva ett viktigt brev, ett tal eller ett debattinlägg?

Phillips Media skriver texter på såväl svenska som engelska och inom många olika områden. Vi har bland annat skrivit ett stort antal läroböcker för gymnasieskolan på uppdrag av Gleerups Utbildning AB, men har också mångårig erfarenhet av att skriva tidningsartiklar för olika målgrupper, exempelvis för Tidningen Julia och Gymnasiemagasinet.